Portale informacyjne MeSIP

W ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” zostały wdrożone dedykowane portale informacyjne dla następujących jednostek:

 

Czerwonak – https://czerwonak-info.mesip.pl/

 

Kórnik – https://kornik-info.mesip.pl/

 

Luboń – https://lubon-info.mesip.pl/

 

Powiat poznański – https://powiat-poznanski-info.mesip.pl/