Portale e-usług MeSIP

 

W ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” zostały wdrożone dedykowane portale e-usług dla następujących jednostek:

 

Czerwonak – https://czerwonak.mesip.pl/

 

Kórnik – https://kornik.mesip.pl/

 

Luboń – https://lubon.mesip.pl/

 

Powiat poznański – https://eboi.mesip.pl/